LUMII hronika
Uzsākta ilgstoša sadarbība ar rūpnīcu „Alfa” - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1969-1973 (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Pavediens: Uzsākta ilgstoša sadarbība ar rūpnīcu „Alfa” (/showthread.php?tid=99)


Uzsākta ilgstoša sadarbība ar rūpnīcu „Alfa” - redaktors - 11-04-2009 02:13 PM

70. gados uzsāka ilgstoša sadarbība ar rūpnīcas „Alfa” konstruktoru biroju lineāro integrālo shēmu analīzē (A. Ermuša, E. Guļevskis), filtru aprēķinos (A. Zemītis, M. Ņeizvestnijs) un ģeometrisko datu datorizētā apstrādē, lietojot zīmēšanas automātus (E. Kazule, V. Sokolovs, D. Ošniece). Integrālo shēmu projektēšanas automatizācijas komplekss, kas izstrādāts Ļ. Kacnelsona vadībā, tika ieviests vairākās rūpnīcās Rīgā; Zeļenogradā, Viļņā u.c.
Integrālo shēmu projektēšanas jomā, sadarbojoties ar rūpnīcas „Alfa” konstruktoru biroja inženieriem jaunu integrālo shēmu ražošanā, grupa Grinberga nodaļas darbinieku (E. Grinbergs, Ļ. Kacnelsons, J. Dambītis, A. Vanags, I. Ozoliņš, A. Zavorins, L. Pohvaļina) un „Alfas” inženieru (A. Kovaļevskis, I. Andersons, V. Mamontovs, P. Rožukalns, V. Sokolovs) 1980. gadā ieguva Latvijas PSR Valsts Prēmiju par darbu „Integrālo shēmu projektēšanas automatizācijas matemātiskā un programmu nodrošinājuma izstrādāšana un ieviešana”.
Pēc E. Grinberga metodēm izstrādāts radioaparāts „Radiotehnika”. Vēlāk, strādājot SC, E. Grinberga vadībā darbs šajā virzienā tika paplašināts un 70-to gadu sākumā viņa vadībā izstrādāja matemātiskās metodes un atbilstošu programmu kompleksu elektronisko shēmu projektēšanas automatizācijai, izmantojot jaunos pusvadītāju elementus. Tā bija pirmā programmu sistēma Padomju Savienībā, ar kuras palīdzību varēja izpētīt un izvērtēt projektējamās elektroniskās shēmas darbību, neizgatavojot to.