LUMII hronika
1965. g. uzsākta „Latvijas matemātikas gadagrāmatas” izdošana - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1964-1968 (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Pavediens: 1965. g. uzsākta „Latvijas matemātikas gadagrāmatas” izdošana (/showthread.php?tid=85)


1965. g. uzsākta „Latvijas matemātikas gadagrāmatas” izdošana - redaktors - 11-04-2009 09:24 AM

Uz LVU SC darbu bāzes Latvijas Valsts universitāte kopā ar LPSR Zinātņu Akadēmiju 1965. gadā sāk izdot zinātnisko rakstu krājumu „Латвийский математический ежегодник” (Latvijas matemātikas gadagrāmata). Pirmais laidiens (sējums) parakstīts iespiešanai 1966.gada 4.martā. Līdz 1993.gadam izdoti 34 sējumi.