LUMII hronika
LVU SC struktūra 1972. gadā - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1969-1973 (/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forums: Struktūra (/forumdisplay.php?fid=26)
+---- Pavediens: LVU SC struktūra 1972. gadā (/showthread.php?tid=54)


LVU SC struktūra 1972. gadā - redaktors - 10-23-2009 12:43 PM

1. Administratīvais pārvaldes personāls (direktors E.Āriņš)

2. Ekonomisko pētījumu daļa (G.Lučkins)

3. Fizikāli tehnisko uzdevumu daļa (N.Avdoņins)

4. Tuvināto metožu daļa (J.Dambītis)

5. Operāciju izpētes daļa (G.Joņins)

6. RAVS matemātiskā nodrošinājuma zinātniski metodisko jautājumu daļa (J.Bārzdiņš)

7. Programmēšanas daļa (A.Ļepins)

8. Magnētiskās hidrodinamikas daļa (V.Āboliņa)

9. Datu sagatavošanas un apstrādes daļa (Ļipovska)

10. Parasto diferenciālvienādojumu lietišķo uzdevumu daļa (J.Klokovs)

11. Skaitļošanas mašīnu ekspluatācijas daļa (J.Daube)

12. Zinātniski pētniecisko darbu rezultātu tehniskā noformējuma sektors ar bibliotēku