LUMII hronika
1963. gadā sākti nozīmīgi matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu pētījumi - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1959-1963 (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Pavediens: 1963. gadā sākti nozīmīgi matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu pētījumi (/showthread.php?tid=43)


1963. gadā sākti nozīmīgi matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu pētījumi - redaktors - 10-23-2009 07:50 AM

1963. gadā H. Kaļa vadībā uzsākti nozīmīgi pētījumi matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu skaitliskās risināšanas metožu pētījumos. 1987. gadā pētījumu rezultāti iekļauti PSRS zinātniski tehniskajā programmā alumīnija ieguves tehnoloģijas pilnveidošanai.

Matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu skaitliskās risināšanas metožu pētījumos institūts sadarbojās ar Prāgas Kārļa Universitāti (Čehija). Sadarbības rezultātā pētīta nepārtrauktas strāvu vadošas šķidras vides un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības procesu skaitliskā modelēšana un izstrādāti speciāli algoritmi (monotono vektoru diferenču shēmas). Darbi noritēja LPSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta uzdevumā tā veikto konstruktordarbu vajadzībām. 1987. gadā pētījumu rezultāti iekļauti PSRS zinātniski tehniskajā programmā alumīnija ieguves tehnoloģijas pilnveidošanai.