LUMII hronika
1962. gadā izstrādā metodi un programmu kompleksu kuģu būves procesu automatizēšanai - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1959-1963 (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Pavediens: 1962. gadā izstrādā metodi un programmu kompleksu kuģu būves procesu automatizēšanai (/showthread.php?tid=40)


1962. gadā izstrādā metodi un programmu kompleksu kuģu būves procesu automatizēšanai - redaktors - 10-22-2009 05:08 PM

1962.gadā LVU SC izstrādāta nozīmīga matemātiska metode un atbilstošs programmu komplekss kuģu būves procesu automatizēšanai. Metode tiek ieviesta Padomju Savienībā kuģu būves procesos.

1962. gadā SC noslēdza līgumu ar Ļeņingradas kuģu būves rūpnīcu par jauna tankkuģa korpusa koordinātu aprēķinu metodes izstrādāšanu un izskaitļošanu. (Šajā darbā iesaistīti SC darbinieki: A. Vanags, Ļ. Kacnelsons, I. Ozoliņš, Ā. Bēce (Kaca), Ē. Ikaunieks, A. Pētersone (Ermuša), L. Rakovska (Čugunova), A. Perelšteins, R. Dumbravs). 1962. gadā E. Grinberga vadībā izstrādāta Padomju Savienībā nozīmīga kuģu izgatavošanā nepieciešama matemātiska metode un atbilstošs programmu komplekss datoram "BESM – 2" (БЭСМ-2). Ar metodes palīdzību tika nodrošināta kuģu korpusu gludināšana, korpusa šuvju analītiska saskaņošana, plātņu deformēšana, tādējādi ievērojami paātrinot un automatizējot kuģa korpusa plātņu izgriešanu plaknē. 1964. gada rudenī tikai veikti 95% projektējamā tankkuģa korpusa koordinātu aprēķini un nodoti rūpnīcai. Ar valdības lēmumu šī metode tika ieviesta daudzās Padomju Savienības kuģu būves rūpnīcās. Padomju Savienības vadošie kibernētiķi un matemātiķi metodi atzina kā ievērojamu, taču pasaules slavu tā neguva, jo savienības ietvaros tika uzskatīta kā sevišķi svarīga un slepena. Vienlaicīgi ar kuģu būvē pielietojamo metodi tika pilnveidota splainu teorija, kuras rezultāti nav publiskoti un tāpēc palikuši vien ietverti tehniskos ziņojumos.