LUMII hronika
1960.11. LVU SC direktors - „Datoru „BESM-2” lietotāju asociācijas” priekšsēdētājs - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1959-1963 (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Pavediens: 1960.11. LVU SC direktors - „Datoru „BESM-2” lietotāju asociācijas” priekšsēdētājs (/showthread.php?tid=33)


1960.11. LVU SC direktors - „Datoru „BESM-2” lietotāju asociācijas” priekšsēdētājs - redaktors - 10-22-2009 04:47 PM

1960.gada novembra vidū Sanktpēterburgā (Ļeņingradā) sapulcējušies vēl nedaudzo datorus „BESM-2” (БЭСМ-2) iegādājušos organizāciju un iestāžu pārstāvji nodibina asociāciju šo datoru ekspluatācijas un pilnveidošanas (pārbūvju) pieredzes apmaiņai un izmantojamā programmnodrošinājuma unifikācijai. Par tās priekšsēdētāju ievēl LVU SC direktoru Eiženu Āriņu, bet centrālo informācijas apmaiņas punktu (vecākās zinātniskās līdzstrādnieces Veltas Āboliņas pārraudzībā) iekārto LVU Skaitļošanas centrā. Asociācija, kuras biedru skaits vēlāk pārsniedza 50, rīkoja arī regulāras pieredzes apmaiņas konferences dažādās Padomju Savienības pilsētās (arī Rīgā) līdz pat šo datoru izmantošanas izbeigšanai 70. gados.