LUMII hronika
2006.04.01. LU MII kļūst par LU aģentūru - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 2004-2008 (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Pavediens: 2006.04.01. LU MII kļūst par LU aģentūru (/showthread.php?tid=294)


2006.04.01. LU MII kļūst par LU aģentūru - redaktors - 11-09-2009 07:52 AM

Tika pieņemts jauns Komerclikums un 2004.gadā līdz ar to tika pieņemts arī jauns zinātniskās darbības likums, kas nepieļāva bezpeļņas statusu komercsabiedrībām, bet institūti bija jāpārveido par aģentūrām. IZM politika bija virzīt visus institūtus kā Valsts augstskolu dibinātas organizācijas. Kā vēlāk izrādījās, tad dažas institūcijas panāca politisku lēmumu būt par valsts dibinātiem institūtiem. Tas izraisīja ļoti ilgstošas debates par LU MII Nolikumu, un visbeidzot LU MII (J.Bārzdiņš, I.Opmane, R.Balodis) nāca ar savu projektu, kas panāca LU rektora un citu institūtu atbalstu. 01.04.2006 institūta reorganizācija tika pabeigta (LUMII nostrādāja ar iepriekšējiem Statūtiem no 1992.gada). Par direktora p.i. tika nozīmēts R.Balodis, kuru vēlāk ievēlēja un 30.06.2006 apstiprināja LU Senātā.