LUMII hronika
Izmantotie saīsinājumi - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: Dažādi (/forumdisplay.php?fid=53)
+--- Forums: Izmantotie saīsinājumi (/forumdisplay.php?fid=55)
+--- Pavediens: Izmantotie saīsinājumi (/showthread.php?tid=273)


Izmantotie saīsinājumi - redaktors - 11-06-2009 02:02 PM

LU MII – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

LVU SC – Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas centrs (LU MII nosaukums 1959-1990)

NIC - Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa

LU - Latvijas Universitāte

LU FMF - Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte

LZA - Latvijas Zinātņu akadēmija

LZP - Latvijas Zinātnes padome