LUMII hronika
2009. gadā LZP atbalsta projektu „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē" - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 2009 - ... (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Pavediens: 2009. gadā LZP atbalsta projektu „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē" (/showthread.php?tid=268)


2009. gadā LZP atbalsta projektu „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē" - redaktors - 11-05-2009 06:53 PM

2009.-2012. gadā Latvijas Zinātņu padome (LZP) atbalsta LU MII projektu „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē” (vadītājs F. Sadirbajevs). Zinātniskā projekta mērķis ir turpināt un tālāk attīstīt fundamentālos pētījumus aktuālos nepārtraukto un diskrēto dinamisko sistēmu teorijas jautājumos, bet iegūtos rezultātus ieviest nozīmīgās atbilstošās matemātikas lietojuma sfērās un dažāda līmeņa matemātikas studiju programmās, izvērst pētījumus pielietojumos ar nolūku attīstīt starptautisku sadarbību, iesaistot jaunos zinātniekus un studentus un, izveidojot konkurentspējīgu grupu, izstrādāt un piedalīties ES finansēto zinātnisko programmu izpildē.