LUMII hronika
2009. gadā LZP atbalstīja LU MII kvantu automātu pētījumus - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 2009 - ... (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Pavediens: 2009. gadā LZP atbalstīja LU MII kvantu automātu pētījumus (/showthread.php?tid=266)


2009. gadā LZP atbalstīja LU MII kvantu automātu pētījumus - redaktors - 11-05-2009 06:48 PM

2009.-2012. gadā Latvijas Zinātņu padome (LZP) atbalsta LU MII pētījumu „Kvantu automāti un to sarežģītība” (vadītājs R.M.Freivalds). Projekta mērķis kopumā ir izprast kvantu algoritmu iespējas un šo iespēju ierobežojumus. Kaut gan Latvijas tautas saimniecībā kvantu datori diez vai ienāks pārskatāmā nākotnē (kaut vai naudas trūkuma dēļ), svarīgi, lai zinātnieki un studenti savā zinātniskajā darbā saskartos ar pasaules vismodernākajiem pētījumu virzieniem. Jo vairāk tādēļ, ka R.M.Freivalda vadītā grupa jau ir parādījusi, ka spēj sasniegt ievērojamus rezultātus un pat LU MII jaunākie darbinieki (LU jaunāko kursu studenti) ir spējuši publicēt savus darbus visprestižāko konferenču rakstu krājumos.