LUMII hronika
2006.04.01. tiek sākta MOLA izpēte valsts pētījumu programmas ietvaros - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 2004-2008 (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Pavediens: 2006.04.01. tiek sākta MOLA izpēte valsts pētījumu programmas ietvaros (/showthread.php?tid=241)


2006.04.01. tiek sākta MOLA izpēte valsts pētījumu programmas ietvaros - redaktors - 11-05-2009 05:32 PM

LU MII zinātnieki kopš 2003. gada beigām attīsta modeļu transformācijas valodu MOLA, un ilgstoši (2006. gada 1. aprīļa) pētījumi šajā virzienā notiek Valsts pētījumu programmas “Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze” projekta “Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde” ietvaros (vadītājs A. Kalniņš). Projekta mērķis ir izstrādāt bāzes līdzekļus modeļbāzētās sistēmu būves tehnoloģijas nodrošināšanai. Ilgtermiņā tas ļautu ieviest Latvijā patreiz zināmo pašu modernāko sistēmu būves tehnoloģiju – MDA (Model Driven Architecture), kas tradicionālo sistēmu būves tehnoloģiju aizstāj ar jaunu daudz efektīvāku tehnoloģiju, kas balstās uz modeļu transformācijām. LU MII zinātnieki projekta laikā izstrādā MOLA modeļu transformāciju valodu, tās realizācijas rīkus, kā arī transformāciju bibliotēkas tipiskiem sistēmu būves uzdevumiem un transformāciju lietošanas metodoloģiju.
Vairāk informācijas par projektu meklējiet ŠEIT.