LUMII hronika
2006.07.05. SPRK apstiprina LU MII kā .lv augstākā līmeņa domēna reģistru - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 2004-2008 (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Pavediens: 2006.07.05. SPRK apstiprina LU MII kā .lv augstākā līmeņa domēna reģistru (/showthread.php?tid=237)


2006.07.05. SPRK apstiprina LU MII kā .lv augstākā līmeņa domēna reģistru - redaktors - 11-05-2009 03:17 PM

2006. gada 5. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņem lēmumu apstiprināt Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu (NIC) par .lv augstākā līmeņa domēna reģistra turētāju. Lai tas notiktu, bija ļoti steidzīgi jāpapildina LU MII Nolikums par juridiskas personas statusa piešķiršanu. Institūta vadība (R.Balodis, I.Opmane) panāca LU Senāta (I.Lācis, M.Auziņš, I.Kauliņa) atbalstu un tas deva pamatu ļoti nozīmīgam un ilgstošam darbam LUMII.