LUMII hronika
1959.12.01. tiek uzsākta vadošo zinātnisko līdzstrādnieku iesaistīšana darbā - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1959-1963 (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Pavediens: 1959.12.01. tiek uzsākta vadošo zinātnisko līdzstrādnieku iesaistīšana darbā (/showthread.php?tid=20)


1959.12.01. tiek uzsākta vadošo zinātnisko līdzstrādnieku iesaistīšana darbā - redaktors - 10-22-2009 03:48 PM

[Bilde SC1962-1963.jpg]
Attēlā: LVU SC darbinieki 1962./1963. gadā (no labās - Ļ.Ladiženiskis, B.Korobočkins, P.Kuņins, E.Āriņš)

1959. gada decembrī tiek uzsākta vadošo zinātnisko līdzstrādnieku iesaistīšana LVU SC darbā. 1959. gada 1.decembrī darbā pieņemts teorētiskās fizikas speciālists (no 1960.gada 1.maija – direktora vietnieks zinātniskajā darbā) – fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts Pēteris Kuņins, bet 1959.gada 15.decembrī – matemātikas teorētisko un praktisko problēmu risināšanas speciālists (no 1960.gada 1.maija – teorētisko pētījumu daļas vadītājs) – fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts Ļevs Ladiženskis (1929-2004).