LUMII hronika
1994.11.28. LU MII un LU oficiāli vienojas par maģistrantūras nodrošināšanu - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1994-1998 (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Pavediens: 1994.11.28. LU MII un LU oficiāli vienojas par maģistrantūras nodrošināšanu (/showthread.php?tid=183)


1994.11.28. LU MII un LU oficiāli vienojas par maģistrantūras nodrošināšanu - redaktors - 11-05-2009 11:18 AM

1994. gada 28. novembrī tiek noslēgta vienošanās starp LU MII un LU mācību daļu par LU datorzinātņu maģistrantūras materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu.
LU MII sadarbība ar LU FMF (Datorzinātņu maģistrantūras izveidošanā un uzturēšanā) uzsākta jau maģistrantūras dibināšanas brīdī 1992. gadā. Bet 1994. gada 28. novembrī tika parakstīta vienošanās par LU datorzinātņu maģistrantūras materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu. Saskaņā ar to LU MII apņēmās maģistrantūras vajadzībām iekārtot un uzturēt telpas, iespēju robežās nodrošināt maģistrantus ar mācību un zinātniskajam darbam nepieciešamo datortehniku un pieeju Internetam, atbalstīt studentu iesaistīšanos institūta zinātniskajā darbībā, kā arī darbinieku piedalīšanos maģistrantūras mācību darbā.