LUMII hronika
1992.12.31. radikāli tiek mainīti LU MII darbības pamatprincipi un struktūra - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1989-1993 (/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Pavediens: 1992.12.31. radikāli tiek mainīti LU MII darbības pamatprincipi un struktūra (/showthread.php?tid=168)


1992.12.31. radikāli tiek mainīti LU MII darbības pamatprincipi un struktūra - redaktors - 11-05-2009 10:26 AM

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un Padomju Savienības sabrukuma pārtrūka gandrīz visas sadarbības formas ar pārējām tās bijušajām republikām, radot ārkārtīgi krasu LU MII veicamo darbu un līdz ar to arī ienākumu samazināšanos. LU MII direktora izstrādātais institūta pārveides projekts reāli draudošā bankrota novēršanai (kuru vēl vajadzēja apstiprināt darbinieku kopsapulcei) paredzēja LU MII sadalīt administratīvi un ekonomiski neatkarīgās (ar Latvijas Universitāti nesaistītās) vienībās ar pašu izvēlētiem darbības virzieniem un pastāvēšanai nepieciešamo ienākumu avotiem. Šī projekta īstenošanai gandrīz visi LU MII darbinieki ar 1992. gada 31. janvāri tika no darba atbrīvoti, lai pēc projekta apstiprināšanas varētu stāties darbā jaunajās vienībās (organizācijās) atkarībā no to pieprasījuma un finansiālajām iespējām.