LUMII hronika
1987. gada plānā - kristālu audzēšanas metodes - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1984-1988 (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Pavediens: 1987. gada plānā - kristālu audzēšanas metodes (/showthread.php?tid=152)


1987. gada plānā - kristālu audzēšanas metodes - redaktors - 11-04-2009 05:47 PM

1987. gadā PSRS ekonomiskās un sociālās attīstības plāna pasākuma kompleksā tiek iekļauti izpētes darbi, kas veikti dažādās kristālu audzēšanas metodēs (tehnoloģijas un aparatūras izstrādei granāta struktūras monokristālu ražošanai).
LVU SC, sadarbojoties ar PSRS Valsts reto metālu institūtu un VDR Cietvielu fizikas un materiālzinību institūtu (Drēzdene), veica izpētes darbus par dažādu kristālu audzēšanas metodēm. Pētījumu gaitā izstrādātas un aprobētas matemātiskas metodes un programmu paketes.