LUMII hronika
1984.12.05. LVU SC tiek nodibināta Skolu informātikas problēmu laboratorija - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1984-1988 (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Pavediens: 1984.12.05. LVU SC tiek nodibināta Skolu informātikas problēmu laboratorija (/showthread.php?tid=142)


1984.12.05. LVU SC tiek nodibināta Skolu informātikas problēmu laboratorija - redaktors - 11-04-2009 05:28 PM

[Bilde Skolu-1.jpg]

Ar LVU rektora 1984. gada 7. decembra pavēli no 1984. gada 5. decembra LVU SC struktūrā „nolūkā izstrādāt elektroniskās skaitļošanas un mikroprocesoru tehnikas pielietošanas pasākumus mācību procesā un to programmetodisko nodrošinājumu, kā arī veikt eksperimentālu darbu šajā virzienā” tiek iekļauta „skolu informātikas problēmu laboratorija” (no 1987. gada – Skolu un augstskolu informātikas, no 1989. gada – Augstskolu un skolu informātikas problēmu laboratorija) vecākā zinātniskā līdzstrādnieka, fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta Modra Eglāja vadībā, atvēlot tai sākotnēji 3 telpas LVU ēkā Aspazijas (Padomju) bulvārī 5.
Laboratorija par valsts līdzekļiem iepirka no Anglijas klasi ar tolaik ļoti modernajiem „Acorn” datoriem, kas tika izmantoti skolēnu, topošo informātikas un skaitļošanas tehnikas pamatu skolotāju un amatpersonu apmācībai. Ar šiem datoriem mācījās strādāt pat tādas ietekmīgas personas kā Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretārs Anatolijs Gorbunovs. Darba procesā tika izstrādāts programmu komplekss iepazīstināšanai ar datoru iespējām, tika veidoti metodiskie norādījumi darbam ar datoru. Laboratorijas sasniegumi pedagoģisko programmlīdzekļu izstrādē un datorapmācības procesu organizēšanā bija ievērojami. 1988. gadā laboratorija tika atzīta par vienu no 6 PSRS vadošajām skolu informātikas zinātniskās pētniecības iestādēm.