LUMII hronika
Ar SDL SC piedalās „Zvaigžņu karu” programmā - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1979-1983 (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Pavediens: Ar SDL SC piedalās „Zvaigžņu karu” programmā (/showthread.php?tid=136)


Ar SDL SC piedalās „Zvaigžņu karu” programmā - redaktors - 11-04-2009 05:10 PM

80. gadu sākumā pēc PL/1 apguves SC sākās izpētes darbi pie jaunās specifikāciju valodas SDL izstrādes. SDL bija pirmā pasaulē nopietnā modelēšanas valoda, ar kuras palīdzību varēja modelēt sakaru sistēmas. Izpēte notika kopā ar Maskavas institūtu. Pētījumu rezultātā tapa mācību grāmata par SDL programmēšanas valodu „Язык спецификаций SDL: состояние, проблемы, перспективы” (Я.М.Барздинь. Язык спецификаций SDL: состояние, проблемы, перспективы.- Техника средств связи, N3,1989), tā gan diemžēl iznāca tikai preprinta izdevumā. Tāpat tika publicēti SC zinātnieku darbi par testu būvi sakaru sistēmām, balstoties SDL sistēmā. Tika izstrādāts arī SDL valodas apkalpošanas programmrīks. SDL bija SC ieguldījums „Zvaigžņu karu” programmā.