LUMII hronika
1980. gada beigās LVU SC uzsāk cīņu par institūta statusu - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1979-1983 (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Pavediens: 1980. gada beigās LVU SC uzsāk cīņu par institūta statusu (/showthread.php?tid=126)


1980. gada beigās LVU SC uzsāk cīņu par institūta statusu - redaktors - 11-04-2009 04:12 PM

Tā kā LVU SC pirmo 20 pastāvēšanas gadu laikā neapstrīdami bija kļuvis par praktiski vienīgo Latvijas zinātniskās pētniecības iestādi teorētiskās un lietišķās matemātikas jomā, tika atzīts par vēlamu šo stāvokli atspoguļot arī iestādes nosaukumā un statusā. Taču nācās konstatēt, ka LVU SC dibināšanas lēmumā nodrošinātas zinātniskās pētniecības institūta tiesības gan tiek respektētas Latvijas PSR, bet nav atzītas PSRS vadošajās iestādēs, laupot tādējādi LVU SC virkni priekšrocību un darbošanās iespēju vissavienības mērogā. LVU SC vadībai nācās uzsākt un ilgstoši (līdz pat 1986.gadam) periodiski atkārtot mēģinājumus šo situāciju izmainīt.