LUMII hronika
1976. gadā LVU SC sāk tolaik modernākās programmatūras valodas PL/1 izpēti - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1974-1978 (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Pavediens: 1976. gadā LVU SC sāk tolaik modernākās programmatūras valodas PL/1 izpēti (/showthread.php?tid=112)


1976. gadā LVU SC sāk tolaik modernākās programmatūras valodas PL/1 izpēti - redaktors - 11-04-2009 03:50 PM

1976. gadā LVU SC sāk tolaik modernākas programmatūras valodas PL/1 izpēti. Šie pētījumi atspoguļoti 1979. gadā izdotajā grāmatā „Программирование нa ПЛ/1 ОС ЕС” (Я.М.Барздинь, М.И.Aугустон, Р.П.Балодис, Э.A.Икауниекс, A.A.Калниньш. Программирование нa ПЛ/1 ОС ЕС.- "Статистика", М.,1979) Šī ir pirmā PSRS iznākusī grāmata par šo vismodernāko valodu, un tā ieguva milzīgu popularitāti PSRS – tās tirāžu izpirka vienā dienā. Vēlāk tā tika tulkota vairākās valodās (poliski u.c.). Grāmatu izmantoja kā mācību līdzekli visā Padomju Savienībā, sevišķi Maskavas Universitātē. SC ar to iegūst lielu atpazīstamību. 1984. gadā iznāk 2. papildinātais grāmatas izdevums (Я.М.Барздинь, М.И. Aугустон, Р.П.Балодис, Э. A.Икауниекс и др. Программирование нa ПЛ/1 ОС (2-ое дополненное издaние).- "Финансы и статистика", М.,1984, 327 стр.).