LUMII hronika
1976.05.16. SC - Latvijas vadošie 3. paaudzes datoru algoritmu un programmu izstrādē - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1974-1978 (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Pavediens: 1976.05.16. SC - Latvijas vadošie 3. paaudzes datoru algoritmu un programmu izstrādē (/showthread.php?tid=111)


1976.05.16. SC - Latvijas vadošie 3. paaudzes datoru algoritmu un programmu izstrādē - redaktors - 11-04-2009 03:49 PM

Ar lielu novēlošanos sākoties 3. paaudzes – t.s. „JeS” (EC) sistēmas – datoru ražošanai sociālistiskajās valstīs un to masveida ieviešanai Padomju Savienībā, radās iespēja plašāk veidot automatizētas vadības sistēmas un līdz ar to – nepieciešamība izstrādāt jaunas, specializētas programmēšanas valodas un operētājsistēmas, kā arī censties maksimāli automatizēt programmu izstrādāšanu. Vairāku LVU SC darbinieku kolektīvu lielā praktiskā pieredze šajā jomā, kā arī J. Bārzdiņa un R.M. Freivalda vadībā veiktie perspektīvie pētījumi bija pamats Latvijas KP Centrālās Komitejas un LPSR Ministru Padomes 1976.gada 16.maija lēmumam, kas uzdeva LVU Skaitļošanas centram „veikt vadošās organizācijas pienākumus algoritmu un programmu pielietošanā 3. paaudzes ESM un Republikāniskā algoritmu un programmu fonda (RAPF) pārzināšanā”.
Praksē tas Skaitļošanas centram deva arī zināmas priekšrocības arvien jaunu, modernāku datoru iegādē turpmākajā desmitgadē.