LUMII hronika
1971.03.11. PSRS valdība apstiprina LVU SC zinātniskās darbības pamatvirzienus - Izdrukas versija

+- LUMII hronika (http://hronika.lumii.lv)
+-- Forums: LUMII notikumi (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forums: Notikumi 1969-1973 (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Pavediens: 1971.03.11. PSRS valdība apstiprina LVU SC zinātniskās darbības pamatvirzienus (/showthread.php?tid=100)


1971.03.11. PSRS valdība apstiprina LVU SC zinātniskās darbības pamatvirzienus - redaktors - 11-04-2009 02:22 PM

Saskaņā ar PSRS valdības centieniem sakārtot un pilnveidot zinātniskās pētniecības finansēšanu ar valsts budžeta līdzekļiem PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija ar 1971.gada 11.marta lēmumu apstiprina LVU Skaitļošanas centra zinātniskā darba pamatvirzienus:
1. Matemātiskā nodrošinājuma izstrādāšana ekonomikas uzdevumu risināšanai.
2. Matemātiskās modelēšanas uzdevumi.
3. Matemātiskās fizikas uzdevumu risināšana.

Turpmākajos gados lielākas precizitātes labad, ņemot vērā darbus veicošo zinātnieku kolektīvu līdzšinējās iestrādes un nākotnes plānus, šos pamatvirzienus parasti formulē sekojoši:
1. ESM matemātiskā nodrošinājuma teorētiskās un praktiskās problēmas.
2.Elektrisko ķēžu un masu apkalpošanas sistēmu matemātiskās problēmas.
3.Matemātiskās fizikas uzdevumu teorētiskie un skaitliskie pētījumi.