LUMII hronika

Pilnā versija: 1970.05.26. LVU SC saņem vadošās organizācijas funkcijas RAVS un RAPF izstrādē
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Latvijas PSR valdībai nopietni pievēršoties Republikas automatizētās vadības sistēmas (RAVS) izveidošanai (gk. Latvijas ekonomikas plānošanai un vadīšanai), tika nolemts tās ieviešanai izveidot LPSR Valsts plāna komitejas Plānošanas zinātniskās pētniecības institūtu līdz ar atbilstoši aprīkotu skaitļošanas centru, bet arī šajā jomā jau pietiekami pieredzējušajam un kvalificētiem kadriem bagātajam LVU SC ar Latvijas KP Centrālās Komitejas un LPSR Ministru Padomes 1970.gada 26.maija lēmumu uzticēt galvenokārt nepieciešamo matemātisko metožu un datorprogrammu izstrādāšanu un aprobāciju, kā arī pieejamo algoritmu un programmu arhivēšanu jaunizveidojamā Republikāniskajā algoritmu un programmu fondā (RAPF) tālākai izplatīšanai lietotājiem.
Atsauces saites