LUMII hronika

Pilnā versija: LVU SC no Maskavas Ļebedeva institūta ierodas BESM tipa datoru projektētāji
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
60-to gadu nogalē ar LVU SC direktora E. Āriņa ziņu LVU SC no Maskavas Ļebedeva institūta ieradās BESM tipa datoru projektētāji (S. Čunajevs, A. Grišakovs, G. Rjabovs u.c.), lai pārrunātu pusvadītāju shēmu projektēšanas automatizācijas iespējas.
Vajadzēja izstrādāt pusvadītāju shēmas matemātisko modeli un tad ar datora palīdzību analizēt tā darbību, pašu shēmu neizgatavojot. Notikušo sarunu un pētījumu rezultātā tika izstrādāti tehniskie nosacījumi šāda programmu kompleksa darbībai un noslēgts atbilstošs līgums „Loģisku (elektronisku) shēmu matemātisko modeļu automatizētas izveides metožu, algoritmu un programmu izstrāde” (1968.g.). Skaitļošanas centrā šo lielo projektu Ļ. Kacnelsona vadībā izstrādāja viņa laboratorijas darbinieki līdz pat 90-to gadu sākumam. Pētījumu sākumposmā to izpildīja B. Vikmanis, A. Vanags, I. Ozoliņš, A. Zavorins un I. Kan-Kagans, tad pievienojās J. Kelmans un L. Pohvaļina.
Atsauces saites