LUMII hronika

Pilnā versija: LVU SC izstrādā programmu kompleksu darbībām datorā ar polinomiem
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
60. gadu vidū Ļ. Kacnelsona vadībā, piedaloties I. Ozoliņam un B. Ikauniecei, LVU SC izstrādāja programmu kompleksu darbībām datorā ar polinomiem. Ar šī kompleksa palīdzību pētīja Čebiševa polinomu un daļu īpašības, lai lietotu optimālu filtru izveidošanā. Līdz ar pusvadītāju elementu ieviešanu elektroniskās shēmās to straujais attīstības temps prasīja nepārtrauktu matemātisko metožu pilnveidošanu, tādēļ šajā virzienā pētījumi SC notika līdz pat 90. gadu sākumam, un tajos bez iepriekšminētajiem iesaistījās arī M. Ņeizvestnijs un A. Zīlīte.
Atsauces saites