LUMII hronika

Pilnā versija: 1965. g. uzsākta „Latvijas matemātikas gadagrāmatas” izdošana
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Uz LVU SC darbu bāzes Latvijas Valsts universitāte kopā ar LPSR Zinātņu Akadēmiju 1965. gadā sāk izdot zinātnisko rakstu krājumu „Латвийский математический ежегодник” (Latvijas matemātikas gadagrāmata). Pirmais laidiens (sējums) parakstīts iespiešanai 1966.gada 4.martā. Līdz 1993.gadam izdoti 34 sējumi.
Atsauces saites