LUMII hronika

Pilnā versija: 1965. g.sākas pētījumi parasto diferenciālvienādojumu nelineāro robežproblēmu teorijā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Matemātikas jomā fundamentālu raksturu ieguvuši pētījumi diferenciālvienādojumu kvalitatīvās teorijas attīstībā un pilnveidošanā J. Klokova un A. Lepina vadībā. Jau no 1965. gada līdztekus praktisku zinātniski tehnisku uzdevumu risināšanai sākās tajos sastopamo parasto diferenciālvienādojumu nelineāro robežproblēmu teorētiskā izpēte. Ap 1980. gadu bija radīta stabila bāze šo problēmu vispārējās teorijas izveidei un PSRS mērogā nostiprinājās jēdziens „nelineāro robežproblēmu teorijas Latvijas matemātiķu skola”.
Atsauces saites