LUMII hronika

Pilnā versija: 1965.01.13. pirmā LVU Skaitļošanas centrā izstrādātā zinātņu kandidāta disertācija
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
[Bilde Avdonins.jpg]
Attēlā: Nikolajs Avdoņins

1965.gada 13.janvārī fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju aizstāv LVU Skaitļošanas centra darbinieks (kopš 24.10.1961.) – jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Nikolajs Avdoņins (1935-2005).
Atsauces saites