LUMII hronika

Pilnā versija: 1964.08.08. pirmie valsts apbalvojumi LVU SC darbiniekiem
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1964.gada 8.augustā Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs par ilggadēju zinātnisko darbību un lielo organizatorisko darbu Skaitļošanas centra izveidošanā piešķir LVU SC direktoram Eiženam Āriņam Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas darbinieka goda nosaukumu, bet par sekmīgu otrās elektronu skaitļošanas mašīnas "BESM-2M" sagatavošanu darbam apbalvo ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu 10 inženiertehniskos un saimnieciskos darbiniekus.
Atsauces saites