LUMII hronika

Pilnā versija: 1964.06.30. LVU SC kļūst par „Latvijas PSR bāzes skaitļošanas centru”
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Dienu pēc otra datora „BESM-2M” svinīgas nodošanas ekspluatācijā LVU Skaitļošanas centram (kā tobrīd lielākajam Latvijā) ar Latvijas KP Centrālās Komitejas un LPSR Ministru Padomes 1964.gada 30.jūnija lēmumu tiek uzdots veikt Latvijas PSR bāzes skaitļošanas centra funkcijas (galvenokārt varbūtēju valdības pasūtītu uzdevumu izpildi, kā arī plānoto republikas tautsaimniecības automatizētās vadības programmu izstrādāšanu un ieviešanu). Bet 1976. gadā institūtam tiek uzdots vadīt arī algoritmu un programmu izmantošanu trešās paaudzes skaitļotājos (datoros) un pārzināt republikas algoritmu programmu fondu.
Atsauces saites