LUMII hronika

Pilnā versija: 1964.02.08. LVU SC iegūst iespēju ekspluatēt otru datoru „BESM-2M” (БЭСМ-2М)
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Veiksmīgās ekspluatācijas pieredzes dēļ LVU SC ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1964. gada 8. februāra rīkojumu pārņem toreizējās Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes republikas tautas saimniecības automatizētās vadīšanas uzsākšanai iegādāto Latvijā otro datoru „BESM-2M” (БЭСМ-2М), apņemoties nodrošināt datoram nepieciešamās telpas, ekspluatācijas tehnisko bāzi un apkopi, bet tā īpašniekiem – zināmu daudzumu bezmaksas mašīnlaika (šajā gadījumā – 14 stundas diennaktī), pārējo izmantojot LVU SC vajadzībām. Intensīva darba rezultātā dators tiek pārvietots no jau daļēji iekārtotajām skaitļošanas centra telpām rūpnīcā „VEF” uz LVU SC un uzsākts ekspluatēt jau 29. jūnijā.
Šādu pasākumu – uzstādīt savās telpās un ekspluatēt (daļēji savām vajadzībām) citu organizāciju datorus – LVU SC vēlāk veica vairākkārt (ar datoriem „BESM-4” (БЭСМ-4), „JeS-1055” (ЕС-1055), „IZOT-1080” (ИЗОТ-1080)).
Atsauces saites