LUMII hronika

Pilnā versija: LVU SC struktūra 1981. gadā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1. Administratīvais pārvaldes personāls (direktors A.Ļepins)

2. Lietišķās matemātikas nodaļa (A.Zavorins)
2.1. Tuvināto metožu daļa (J.Dambītis)
2.1.1. Elektronisko ķēžu matemātiskās modelēšanas laboratorija (Ļ.Kacnelsons)
2.2. Operāciju izpētes daļa (G.Joņins)
2.2.1. Masu apkalpošanas sistēmu laboratorija (A.Smilgājs)
2.3. Matemātiskās fizikas daļa (N.Avdoņins)
2.3.1. Diferenču metožu laboratorija (B.Martuzāns)
2.4. Parasto diferenciālvienādojumu lietišķo uzdevumu daļa
2.4.1. Robežproblēmu laboratorija
2.4.2. Matemātiskās fizikas lietišķo uzdevumu programmēšanas daļa (V.Gudkovs)
2.5. Programmēšanas automatizācijas daļa (J.Bārzdiņš)
2.5.1. Algoritmu teorijas laboratorija (R.Freivalds)
2.5.2. Programmēšanas tehnoloģijas laboratorija (A.Kalniņš)
2.5.3. Sistēmu programmēšanas laboratorija (R.Balodis)
2.6. Teorētiskās fizikas daļa (A.Zavorins)
2.6.1. Kristalizācijas teorijas laboratorija (T.Čerepānova)
2.6.2. Atomu un kodolu raksturlielumu kvantmehāniskie aprēķinu laboratorija (Ē.Andersons)
2.7. Magnētiskās hidrodinamikas laboratorija (U.Raitums)

3. Vadības automatizācijas nodaļa (K.Podnieks)
3.1. Automatizētās datu apstrādes sistēmu daļa (K.Podnieks)
3.1.1. Speciālā matemātiskā nodrošinājuma laboratorija (M.Vītiņš)
3.1.2. Informatīvo sistēmu matemātiskā nodrošinājuma laboratorija
(G.Lučkins)
3.2. Latvijas augstskolu AVS matemātiskā nodrošinājuma laboratorija
(Z.Šulte)
3.3. Lietišķo programmu pakešu ieviešanas laboratorija (P.Ķikusts)

4. Skaitļošanas tehnikas un sistēmu programmēšanas nodaļa (J.Bičevskis, vietn. V.Atlavinas)
4.1. Uzdevumu apstrādes tehnoloģijas daļa (J.Borzovs)
(Sistēmu programmētāji, operatori)
4.2. Skaitļošanas procesa nodrošināšanas daļa (J.Bičevskis)
(Dispečeri, perforācija, AS ekspluatācija, mašīnlaika noma, līgumdarbu
izpilde)
4.3. Tehniskās apkalpošanas daļa (V.Atlavins)
4.4. Tehniskā nodrošinājuma daļa (Gradovskis)

5. Materiāli tehniskās bāzes ekspluatācijas daļa (J.Lācis)
5.1. Saimnieciskais dienests (J.Lācis)
5.2. Zinātniski pētniecisko darbu tehniskās noformēšanas grupa (Žogots)
5.3. ZTI grupa un bibliotēka (A.Prijmaka)

6. Mācību procesa nodrošināšanas laboratorija (V.Stekoļņikovs)
Atsauces saites