LUMII hronika

Pilnā versija: LVU SC struktūra 1972. gadā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1. Administratīvais pārvaldes personāls (direktors E.Āriņš)

2. Ekonomisko pētījumu daļa (G.Lučkins)

3. Fizikāli tehnisko uzdevumu daļa (N.Avdoņins)

4. Tuvināto metožu daļa (J.Dambītis)

5. Operāciju izpētes daļa (G.Joņins)

6. RAVS matemātiskā nodrošinājuma zinātniski metodisko jautājumu daļa (J.Bārzdiņš)

7. Programmēšanas daļa (A.Ļepins)

8. Magnētiskās hidrodinamikas daļa (V.Āboliņa)

9. Datu sagatavošanas un apstrādes daļa (Ļipovska)

10. Parasto diferenciālvienādojumu lietišķo uzdevumu daļa (J.Klokovs)

11. Skaitļošanas mašīnu ekspluatācijas daļa (J.Daube)

12. Zinātniski pētniecisko darbu rezultātu tehniskā noformējuma sektors ar bibliotēku
Atsauces saites