LUMII hronika

Pilnā versija: 1959.11.11. tiek dibināts Latvijas Valsts universitātes Skaitļošanas centrs (LVU SC)
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Meklējot iespējas izvietot un izmantot PSRS centrālo iestāžu Latvijai piešķirto lieljaudas datoru „BESM-2” (БЭСМ-2) , efektīvas lobēšanas rezultātā Latvijas KP Centrālā Komiteja un Latvijas PSR Ministru Padome 1959.gada 11.novembrī (ar lēmumu „Par neatliekamiem pasākumiem, saistītiem ar skaitļošanas centra izveidošanu / . . /”) nolemj „izveidot 1. kategorijas 2. klases skaitļošanas centru ar zinātniski pētnieciskā institūta tiesībām P.Stučkas Latvijas Valsts universitātē” un „apstiprināt par skaitļošanas centra direktora pienākumu pagaidu izpildītāju fizikas un matemātikas zinātņu kandidātu docentu Āriņu Eiženu Indriķa d.”.

LVU SC bija pirmais šāda veida institūts Baltijas republikās un ceturtais Padomju Savienībā. Institūta darbības pirmsākumos LVU SC pirmais Latvijā nodrošināja daudziem interesentiem pieejamu līdz tam maz pazīstamo „elektronisko skaitļotāju” (mūsdienu datoru agrīno priekšteču) praktisku izmantošanu daudzveidīgu matemātisku problēmu risināšanai visdažādākajās zinātnes un tehnikas (vēlāk arī ekonomikas) nozarēs, kā arī vispusīgu šim darbam nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu apguvi Latvijas Valsts universitātes studentiem.
Atsauces saites