LUMII hronika

Pilnā versija: 1962. gada beigās sākas LVU SC struktūras paplašināšanās
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Pastāvīgi augot un dažādojoties LVU SC veikto pētījumu un darbu lokam un līdz ar to – tiem atvēlēto līdzekļu (darbinieku štata vietu) daudzumam, administratīvi funkcionālo daļu skaits līdz 1972.gadam no sākotnējām 4 daļām pieaug līdz 10; pēdējās savukārt tiek sīkāk sadalītas 2-4 specifiskāku pētījumu vai darbības veidu „laboratorijās”.
Atsauces saites