LUMII hronika

Pilnā versija: 1962. gadā meklējami Operāciju izpētes laboratorijas pirmssākumi
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
[Bilde Jonins_Gerhards1.jpg]

1962. gadā meklējami Operāciju izpētes laboratorijas pirmssākumi, laboratorijas ilggadējā vadītāja vārdā saukta arī par Gerarda Joņina laboratoriju.
G. Joņins laboratorijas darbu vadīja līdz savas dzīves beigām, t.i., 2001. gadam. Laboratorijas sākotnējie uzdevumi bija saistīti ar sakaru sistēmu modelēšanu. Nedaudz vēlāk nāca klāt arī ekonomiska rakstura uzdevumi: automatizētās vadības sistēmu, telefonu sistēmu modelēšana. Šajā darbības virzienā pasūtījumus nodrošināja līgumi, piemēram, ar VEF, Ļeņingradas un Maskavas zinātniskajiem institūtiem.
Daļēji G. Joņina laboratorijas darbs apkopots 3 attiecīgajā laikā nozīmīgās grāmatās, kuru autori ir laboratorijas darbinieki G. Joņins un J. Sedols. 1. grāmata ir 1970. gadā Maskavā izdotā "Varbūtisko raksturlielumu tabulas pilnīgi pieejamai shēmai ar atkārtotiem izsaukumiem". Atkārtotie izsaukumi bija viens no galvenajiem G. Joņina zinātniskā darba virzieniem, un tabulu ievada daļā ir apskatīti laboratorijas teorētiskie sasniegumi tajā. Pašas tabulas veidotas no skaitļotāja "BESM-4" (БЭСМ-4) izdrukām, iegūtām ar laboratorijas izgudroto algoritmu, kas ļoti ievērojami paātrināja darbu (bez tā šāda apjoma aprēķini uz tā laika skaitļotājiem būtu nereāli). 2. grāmata ir 1976. gadā Rīgā izdotais mācību līdzeklis "Programmēšana un statistiskā modelēšana uz BESM-4". Tajā apkopoti laboratorijas teorētiskie un praktiskie sasniegumi darbā ar skaitļotāju otrās paaudzes pārstāvi "BESM-4" (БЭСМ-4). 3. grāmata izdota 1982. gadā Maskavā ar nosaukumu "Teletrafika sistēmu statistiskā modelēšana". Tajā stāstīts par nākošo un pēdējo lielo skaitļošanas mašīnu paaudzi - vienotās Sistēmas jeb "IBM-360" tipa skaitļotājiem, uz kuriem tika uzbūvēta programmēšanas un modelēšanas sistēma. Šie skaitļotāji tika lietoti vēl vairākus gadus pēc grāmatas iznākšanas.
Atsauces saites