LUMII hronika

Pilnā versija: 1963.05.24. iespiešanai parakstīts pirmais LVUSC darbinieku zinātnisko rakstu krājums
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1963.gada 24.maijā iespiešanai parakstīts LVU Zinātnisko rakstu 47. sējums – „Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas centra raksti – 1. laidiens” (satur 18 publikācijas). 2. laidiens (LVU Zinātnisko rakstu 58. sējums) izdots 1964. gadā.
Atsauces saites