LUMII hronika

Pilnā versija: 1963. gadā sākti nozīmīgi matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu pētījumi
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1963. gadā H. Kaļa vadībā uzsākti nozīmīgi pētījumi matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu skaitliskās risināšanas metožu pētījumos. 1987. gadā pētījumu rezultāti iekļauti PSRS zinātniski tehniskajā programmā alumīnija ieguves tehnoloģijas pilnveidošanai.

Matemātiskās hidrodinamikas uzdevumu skaitliskās risināšanas metožu pētījumos institūts sadarbojās ar Prāgas Kārļa Universitāti (Čehija). Sadarbības rezultātā pētīta nepārtrauktas strāvu vadošas šķidras vides un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības procesu skaitliskā modelēšana un izstrādāti speciāli algoritmi (monotono vektoru diferenču shēmas). Darbi noritēja LPSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta uzdevumā tā veikto konstruktordarbu vajadzībām. 1987. gadā pētījumu rezultāti iekļauti PSRS zinātniski tehniskajā programmā alumīnija ieguves tehnoloģijas pilnveidošanai.
Atsauces saites