LUMII hronika

Pilnā versija: 1961.07.17. noslēdzas vadošo zinātnisko līdzstrādnieku iesaistīšana LVU SC darbā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Fizikas un matemātikas zinātņu kandidātam Arnoldam Ļepinam 1961.gada 17.jūlijā stājoties Uzdevumu sagatavošanas un programmēšanas daļas vadītāja amatā un līdzdalību LVU SC darbā uzsākot fizikas un matemātikas zinātņu kandidātam Jurijam Klokovam (02.09.61), visas LVU SC struktūrvienības un galvenie pētījumu virzieni iegūst augsti kvalificētus vadītājus. Turpmāko gadu vadošie LVU SC zinātniskie darbinieki un darbības virzienu speciālisti savu kvalifikāciju ieguvuši (aizstāvējuši disertācijas), jau būdami iesaistīti LVU SC (un lielāko tiesu tur veikto darbu rezultātā).
Atsauces saites