LUMII hronika

Pilnā versija: 1961.06.30. Fizikāli tehnisko un ekonomisko problēmu daļu sāk vadīt Ļevs Rubinšteins
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
[Bilde Rubinsteins.gif]
Attēlā: Ļevs Rubinšteins

1961.gada 30.jūnijā par speciāli izveidotās Fizikāli tehnisko un ekonomisko problēmu daļas vadītāju (līdz 1968.gadam) kļūst profesors Ļevs Rubinšteins, aizsākot plašu jaunu, produktīvu pētījumu virzienu virkni LVU Skaitļošanas centrā.

Levs Rubinšteins (1914-2009) – matemātiskās fizikas speciālists (galvenokārt siltuma izplatīšanās jautājumos nehomogenās dažādu fāžu vidēs un attiecīgā matemātiskā aparāta pielietojumos) ar pieredzi naftas atradņu racionālas izmantošanas jautājumos. Fizikas un matemātikas zinātņu doktors (1957), līdz 1961.gadam profesors Baškīrijas Valsts universitātē Ufā.

[Bilde Rubinsteina-nodala-1.jpg]
Attēlā: Ļeva Rubinšteina nodaļa LVU SC
Atsauces saites