LUMII hronika

Pilnā versija: 2009.12.03. IZM apstiprina LU MII lomu NREN izveidē
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2009. gada 3. decembrī notikušajā Zinātnisko institūtu darbības stratēģiju izvērtēšanas sēdē apstiprināja LU MII darbības stratēģiju. Saskaņā ar šo dokumentu LU MII Latvijā nodrošina Eiropas pētniecības un izglītības tīkla NREN (National Research and Education Network) funkciju atbilstoši Eiropas noteiktajai pētniecības tīklu hierarhijas struktūrai, kā arī Latvijā attīsta zinātnes e-infrastruktūru, tādejādi realizējot jaunāko, ceturto Eiropas zinātniskās darbības paradigmu – datu intensīvo zinātni (data intensive science).
Atsauces saites