LUMII hronika

Pilnā versija: 2009.01. tiek iesniegti jaunu zinātnieku grupu projekti
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Vēloties sekmēt starpdisciplināro pētniecību un jaunu pētnieku iesaistīšanos zinātnē, LU MII sagatavo dažādu projektu pieteikumus.
Atsauces saites