LUMII hronika

Pilnā versija: 1990.-1992. gadā Interneta pirmsākumi institūtā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Pirmos e-pasta sūtījumus LU MII nodrošināja jau 90. gadu sākumā (A.Spektors, M.Gataviņš, U.Sarkans). Toreiz, Padomju Savienībā, starptautiskās telefoncentrāles vēl nevarēja uzņemt savienojumu automātiski, tas bija kontrolēti iepriekš jāpasūta. Ja operators iekārtoja pieslēgumu, tad datori ar modemu varēja veikt datu apmaiņu. Tomēr profesionālāku organizatorisko bāzi varēja veidot pēc starptautiskās telefoncentrāles DX2000 pieslēgšanas „Lattelecom”. Darbs interneta organizēšanai uzsākās J. Bārzdiņa nodaļā, bet vēlāk izveidojās domubiedru grupa (R.Balodis, G. Bārzdiņš, V.Atlavins, J.Ķikuts) un tika izveidota atsevišķa struktūra, starptautiskais pieslēgums. Vēlāk šai pamatgrupai aktīvi pievienojās B.Martuzāns uc.
Atsauces saites