LUMII hronika

Pilnā versija: Izmantotie saīsinājumi
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
LU MII – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

LVU SC – Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas centrs (LU MII nosaukums 1959-1990)

NIC - Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa

LU - Latvijas Universitāte

LU FMF - Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte

LZA - Latvijas Zinātņu akadēmija

LZP - Latvijas Zinātnes padome
Atsauces saites