LUMII hronika

Pilnā versija: 1997.12.30. par LU MII direktora pienākumu izpildītāju kļūst Jānis Bārzdiņš
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1997.gada 30.decembrī par LU MII direktora pienākumu izpildītāju un no 2001.gada 29.janvāra par LU MII direktoru kļūst Jānis Bārzdiņš.

[Bilde Barzdins_Janis1.jpg]

Jānis Bārzdiņš (1937) – matemātiķis un datorzinātņu speciālists, beidzis Latvijas Valsts universitāti (1959) un aspirantūru PSRS Zinātņu Akadēmijas Sibīrijas nodaļas Matemātikas institūtā (1965). LVU Fizikas un matemātikas fakultātes asistents (1959-1962), lektors (no1970.). Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (1965) un doktors (1976), profesors (1981). LVU SC kopš 1965.gada 1.septembra – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (no 1966), daļas vadītājs (no 1971), nodaļas vadītājs (no 1981). Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts (1974), Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1990) un īstenais loceklis (1992.)
Atsauces saites