LUMII hronika

Pilnā versija: 2009. gadā LZP atbalsta LU MII projektu algoritmisko modeļu izstrādē un analīzē
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
No 2009. līdz 2012. gadam Latvijas Zinātnes padome (LZP) atbalsta LU MII projektu „Algoritmisko modeļu izstrāde un analīze bioloģisko un programmatūras sistēmu aprakstīšanai” (vadītājs J.Vīksna). Projekta pamatmērķis ir izstrādāt algoritmiskos modeļus, veikt to analīzi un izvērtēt to piemērotību praktisku uzdevumu risināšanai vairākām konkrētu problēmu klasēm. Pētījumu paredzēti trīs apakšvirzienos: bioinformātikā, attēlu apstrādē un likumsakarību sintēzē no piemēriem. Projekta ietvaros veiktie pētījumi ar bioinformātiku saistītajos apakšvirzienos var nest praktisku ieguldījumu bioloģijā un medicīnā. Ar attēlu apstrādi saistīto pētījumu rezultātā varētu iegūt algoritmus, kas būtu praktiski lietojami attēlu klasificēšanas, meklēšanas un filtrēšanas rīkos. Pētījumi likumsakarību sintēzē no piemēriem var dot jaunas praktiski noderīgas metodes likumsakarību meklēšanai reālos datos.
Atsauces saites