LUMII hronika

Pilnā versija: 2009. gadā LU MII sāk pētīt statistiskās mašīntulkošanas faktorizētos modeļus
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
2009. gadā Latvijas Zinātnes padome (LZP) sāk atbalstīt LU MII projektu „Faktorizēto metožu lietojums angļu-latviešu statistiskajā mašīntulkošanas sistēmā” (vadītāja I.Skadiņa). Pētījuma mērķis ir izvērtēt dažādu faktoru (morfoloģisko īpašību, sintaktisko īpašību, vispārīgās leksikas un terminoloģisko vārdnīcu) ietekmi uz automatizētas tulkošanas sistēmas kvalitāti un implementēt to statistiskās mašīntulkošanas (SMT) sistēmas bāzes modelī, tādējādi uzlabojot tulkošanas sistēmas kvalitāti.
Latvijā SMT faktorizētie modeļi līdz šim nav pētīti, tomēr pirmie Latvijā iegūtie SMT pētījumu rezultāti (LU MII veiktajā LZP pētījumu projektā „Statistisko metožu izvērtējums angļu-latviešu tulkošanas sistēmā” (vadītāja I.Skadiņa)) ļauj secināt, ka SMT pētījumi ir perspektīvi. Projektu iecerēts realizēt četru gadu laikā līdz 2012. gadam.
Atsauces saites