LUMII hronika

Pilnā versija: 2009. gadā LZP atbalsta projektu „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē"
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
2009.-2012. gadā Latvijas Zinātņu padome (LZP) atbalsta LU MII projektu „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē” (vadītājs F. Sadirbajevs). Zinātniskā projekta mērķis ir turpināt un tālāk attīstīt fundamentālos pētījumus aktuālos nepārtraukto un diskrēto dinamisko sistēmu teorijas jautājumos, bet iegūtos rezultātus ieviest nozīmīgās atbilstošās matemātikas lietojuma sfērās un dažāda līmeņa matemātikas studiju programmās, izvērst pētījumus pielietojumos ar nolūku attīstīt starptautisku sadarbību, iesaistot jaunos zinātniekus un studentus un, izveidojot konkurentspējīgu grupu, izstrādāt un piedalīties ES finansēto zinātnisko programmu izpildē.
Atsauces saites