LUMII hronika

Pilnā versija: 2009. gadā LZP atbalsta LU MII projektu (vadītājs U.Raitums)
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
2009.-2012. gadā Latvijas Zinātnes padome (LZP) atbalsta LU MII projektu „Nelinearitāšu iespaids optimālās vadības uzdevumos” (vadītājs U.Raitums). Projekta mērķis ir pētīt dažādu nelinearitāšu iespaidu uz optimālās vadības uzdevumu īpatnībām. Paredzētie rezultāti, it īpaši optimālā dizaina tipa uzdevumiem, dos relaksēto (paplašināto uzdevumu ar atrisinājuma eksistenci) uzdevumu aprakstus jaunās situācijās - galvenokārt eliptisku sistēmu gadījumos. Šādi apraksti ir ļoti nepieciešami reālu konstrukciju optimizēšanai, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes, it sevišķi kompozīto materiālu pielietojumos.
Atsauces saites