LUMII hronika

Pilnā versija: 2009. gadā LZP atbalstīja LU MII kvantu automātu pētījumus
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
2009.-2012. gadā Latvijas Zinātņu padome (LZP) atbalsta LU MII pētījumu „Kvantu automāti un to sarežģītība” (vadītājs R.M.Freivalds). Projekta mērķis kopumā ir izprast kvantu algoritmu iespējas un šo iespēju ierobežojumus. Kaut gan Latvijas tautas saimniecībā kvantu datori diez vai ienāks pārskatāmā nākotnē (kaut vai naudas trūkuma dēļ), svarīgi, lai zinātnieki un studenti savā zinātniskajā darbā saskartos ar pasaules vismodernākajiem pētījumu virzieniem. Jo vairāk tādēļ, ka R.M.Freivalda vadītā grupa jau ir parādījusi, ka spēj sasniegt ievērojamus rezultātus un pat LU MII jaunākie darbinieki (LU jaunāko kursu studenti) ir spējuši publicēt savus darbus visprestižāko konferenču rakstu krājumos.
Atsauces saites